Skötselråd - Skötsel för dina linser

Det finns många olika sätt att rengöra och desinficera dina linser, allt beroende på vilken linstyp du använder. Endagslinser är enkelt att använda på det sättet, de kräver ingen linsskötsel alls, man slänger dem helt enkelt efter användandet. Om din optiker har rekommenderat linser som du kan använda mer än en gång, till exempel månadslinser, måste de rengöras och desinficeras efter varje användning. Noggrann linsskötsel håller dina linser rena och komfortabla. Prata med din optiker för råd om rengöring och skötsel som passar just dina ögon.

Varför ska man rengöra sina kontaktlinser?

Kontaktlinser består av syntetiskt material och utsätts därför av mikroorganismer och beläggningar. Om man inte avlägsnar dessa kan komforten och synen försämras, även risken för att få eventuella infektioner ökar. Det är därför nödvändigt med regelbunden skötsel av linserna med olika typer av lösningar, som är anpassade inte bara till linsmaterialet utan också till ögat.

Använd aldrig vatten för att skölja kontaktlinser

Kranvatten består av klor, mineraler och metallpartiklar, som kan skada både linsen och ögat. Det kan även orsaka allvarliga ögoninfektioner, varför man aldrig bör använda vatten när man rengör linser.

Handskas med linser

Det är grundläggande när du handskas med linser att ha god hygien, att du tvättar, sköljer och torkar dina händer noga varje gång du ska hantera dina linser. God hygien minskar risken med bakterier som kan orsaka ögoninfektioner, särskilt hos rökare. Man ska aldrig sätta i en kontaktlins i ett öga som är rött, irriterat eller om du har ont i ögat. Kontakta alltid din optiker om dessa symtom uppstår.

För att skydda dina ögon från allvarliga komplikationer är det viktigt att du följer det utbytesintervall som din optiker rekommenderar. Följ din optikers råd för ett rekommenderat intervall. Dina ögon och kontaktlinser bör kontrolleras med ett intervall på 6 – 12 månader. Ett kontaktlinsrecept gäller högst 1 år i Sverige, enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Problem med dina kontaktlinser?

Upplever du några problem med dina kontaktlinser, ta ut dem och kontakta genast din optiker. Obehag kan vara ett tidigt tecken på en allvarligare komplikation. Behandling i ett tidigt stadium kan ha en avgörande påverkan på möjligheterna att förebygga problem.

Tre viktiga företeelser om linsskötsel

  • Rengöring
    Rengöring är viktigt för att döda mikroorganismer som kan orsaka ögoninfektioner.
  • Förvaring
    Kontaktlinser måste förvaras i lösningar som är godkända för linsförvaring. Undersökningar visar att linsetuier är en vanlig källa till mikrobiell bakterietillväxt. För att minimera risken för linsrelaterade ögoninfektioner är det nödvändigt att linserna rengörs på rätt sätt och att linsetuiet byts ut regelbundet. Följ alltid anvisningarna som följer med förpackningen och som visar hur du ska rengöra ditt linsetui
  • Återbesök
    Dina ögon och kontaktlinser bör kontrolleras med ett intervall på 6 – 12 månader. Ett kontaktlinsrecept gäller högst 1 år i Sverige, enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Det är lätt och tryggt att handla linser hos oss. Har du ändå frågor och funderingar är du

välkommen att kontakta kundtjänst på kundtjanst(at)lensesonly.se